Szinopszis

Készítette: Boda Zsolt

Cím: Fotográfiai tartalom az interneten

Belső konzulens: Dr. Papp János

Kulcsszavak

fotó, internet, tartalom, piac, marketing, technológia

A témaválasztás indoklása

Két éve indítottam fotográfiai, információs weboldalam a FotóHázat. Azóta foglalkozom a fotográfia és az internet kapcsolatával, más szóval fotográfiai tartalmakkal.

Ez alatt az idő alatt, főleg az oldal linkgyűjteményének fejlesztése közben, több mint ezer fotográfiai weboldalt ismertem meg.

A két év alatt rengeteg energiát fektettem az oldal fejlesztésébe és a látogatottság növelésébe.

Diplomamunkámmal célom a főiskolán tanultakat személyes tapasztalataimmal összekapcsolva, a weblap további fejlesztési irányát meghatározni, illetve ezen keresztül a bevételszerzési lehetőségeket felkutatni.

A dolgozat főbb tartalmi mondanivalója, kritikai észrevételei, javaslatai

Dolgozatom főbb mondanivalója a fotográfiai weboldalakban rejlő óriási lehetőségek, melyek Magyarországon valószínűleg az internetpenetráció növekedésével jelentkeznek majd. A különböző fejezetekben bemutatásra kerül a jövő, ami a nyugati piacokon már jelen, illetve a különböző fotográfiai tartalomtípusok.

Kitérek a téma marketing és technológiai vonatkozásaira, a hagyományos médiumokra, a fotográfiai iparra is.

Kritika olvasható a hazai fotográfia világának egy rétege irányába, akik információ hiányában tudomást sem vesznek, vagy akár el is ítélik az internetet. Kifejezem egyet nem értésem a nagy lehetőségekkel rendelkező fotográfiai magazinok alacsony színvonalú weboldalai miatt.

A kidolgozás módszere, legfontosabb forrásanyagai

A kidolgozás során támaszkodtam főiskolai tanulmányaimra, illetve saját tapasztalataimra, melyeket az elmúlt két év során egyéni vállalkozóként szereztem oldalam működtetése közben.

Diplomamunkámhoz leginkább a Robin Zeff és Brad Aronson által írt Reklám az interneten című könyvre támaszkodtam, illetve az interneten fellelhető szakmai cikkekre.
E szakmai cikkek szólnak egyrészt fotográfiáról, másrészt az internetről. A két témáról együtt igazából egyáltalán nem jelent meg irodalom.

Fontos forrásanyagom volt a fotográfiai weblapok médiaajánlata, melyben az oldal látogatottságát ismertetik, látogatóit mutatják be.

Budapest, 2002. december 12.

…………………………

Boda Zsolt

Kategória: Weblap diplomamunka